Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

                                            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο   13/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                  Αριθμ. Πρωτ: 126

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                            

Πληροφορίες: Χαλουλάκου Αναστασία

Τηλ.: 2733360312

ΦΑΞ: 2733023813                           

ΓΥΘΕΙΟ   Τ.Κ.  23200 

                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα  μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

        Σας καλούμε να προσέλθετε την 18η Μαίου 2016, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις:

 

Θέμα 1ον«Ανάκληση της αρ. 9/2016 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Ανατολικής Μάνης και λήψη νέας απόφασης με θέμα: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού

 έτους 2016».

Θέμα 2ον: «Περί διεξαγωγής της οικονομικής διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου από την

Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Θέμα 3ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της ΒΑΣΙΛΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του Σωτηρίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016».

Θέμα 4ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της ΛΙΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΟΛΓΑ του Στέλιου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016».

Θέμα 5ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία Γ. ΛΥΡΟΦΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016».

Θέμα 6ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016».

Θέμα 7ον: «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Γυθείου για το έτος 2016».

 

                                                            Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                     Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                                                                         

 

                                                                                                                                            

                                                                        Νικόλαος Λεβεντζώνης

Αρχεία

13/05/2016