Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Γύθειο    24/11/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                                  Αριθμ. Πρωτ: 452

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                            

Πληροφορίες: Χαλουλάκου Αναστασία

Τηλ.: 2733360356

ΦΑΞ: 2733022263                           

ΓΥΘΕΙΟ   Τ.Κ.  23200 

                                                          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης.

 

             κ. Δρακουλάκου Ελένη Αντιπρόεδρο Δ.Σ

             κ. Λυροφώνη Γεωργία

             κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

             κ. Πατσάκο Πέτρο

             κ. Τσιριβάκο Κων/νο

             κ. Γιαννουράκο Παναγιώτη Λιμενάρχη Γυθείου

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις 28 Νοεμβρίου έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής

              Μάνης έτους 2017».

 

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

                                                                     Ταμείου Ανατολικής Μάνης

                                                                         

 

                                                                                                                                                         

                                                                        Δημήτριος Καρβούνης

 

 

 

 

 

24/11/2016