ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,    26 -09- 2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 291

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       

 

                                                          κα. Αθανασάκου Σταυρούλα (Αντιπρόεδρος)

                                                                       κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                              κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                     κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                                   κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                            κα. Λαμπρινάκου Μαρία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

-          Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και  Περιβάλλοντος Δήμου Ανατολικής Μάνης.

-          Ορισμός διαχειριστή του λογαριασμού του Ν.Π. και εκχώρηση δικαιώματος υπογραφής των εκδιδόμενων επιταγών του Ν.Π. και εξόφλησης αυτών.

 

-          Τροποποίηση της αριθ. 1/2014 Α.Δ.Σ. ως προς το αναπληρωματικό μέλος των επιτροπών παραλαβής (καλής εκτέλεσης) υπηρεσιών έτους 2014 (ΠΔ 28/80).

-          Κλείσιμο λογαριασμού της Alpha Bank και μεταφορά του υπολοίπου στην Εθνική Τράπεζα .

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

Αρχεία

26/09/2014