ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Γύθειο,     05-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 164

Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

 

     Προς:

                                                                              Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου       

 

                                                          κα. Αθανασάκου Σταυρούλα (Αντιπρόεδρο)

                                                                           κ. Καπασούρη Αλέξανδρο

                                                               κ. Πατσάκο Πετρο

                                                                     κ. Λαγουσάκο Ιωάννη

                                                                   κ. Ροζάκη Δημήτριο

                                                                            κα. Λαμπρινάκου Μαρία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την 09η Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  • Ανάκληση των αριθ.22/2015 και 23/2015 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για ενίσχυση του Κ.Α.Ε.15.6471.0005 με τίτλο «Εορτασμός Γιορτής Διρού».
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδων 4142 με τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» και για ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων 80.8242 με  τίτλο «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων».
  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.

 

 

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Περιβάλλοντος

Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Καπασούρης – Σεψάκος   Γεώργιος

 

07/06/2015