Χορήγηση Πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότητας

 

Για την Χορήγηση Πιστοποιητικού έκδοσης ταυτότητας απαιτείται μόνο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου και
  2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας

 

 

28/06/2011