Ειδικά δικαιολογητικά για καταστήματα εντός Ξενοδοχείων

 

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Βεβαίωση EOT ότι προβλέπεται η λειτουργία του καταστήματος ή θεωρημένα από ΕΟΤ. Σχέδια, όταν πρόκειται για Ξενοδοχεία ή Επιπλωμένα Διαμερίσματα.
28/06/2011