«Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Του Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού Έτους 2013 και Ετησίου Προγράμματος Δράσης»

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ

Αρχεία

20/01/2012