ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της 23ης τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων που λήφθηκαν

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερήσιας διάταξης της  23ης  τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ.  Ανατολικής Μάνης έτους 2017 και των αποφάσεων  που λήφθηκαν

 

 

Αρχεία

06/10/2017