Ανθρώπινο Δυναμικό Δήμου Ανατολικής Μάνης

Το προσωπικό του Δήμου Ανατολικής Μάνης ανέρχεται συνολικά σε 85 άτομα, εκ των οποίων 85 απασχολούνται σε μόνιμες θέσεις, ενώ 10 απασχολούνται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

24/01/2012