ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  12:45 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013.

 

  O Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αρχεία

20/09/2013