Επικοινωνία

«Το Νομικό πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού λειτούργησε κατά τα έτη 2011-2023 και στην συνέχεια καταργήθηκε».

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2733360349-8

24/01/2012