17η Πρόσκληση ΔΣ. ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την  8η  Δεκεμβρίου έτους 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ.

04/12/2020

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

για πρόσληψη σε υπηρεσίες
ή σε νομικά πρόσωπα του Δημοσίου
ή σε ΟΤΑ ή σε νομικά πρόσωπα των OTA με

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

16/09/2020

Σκοπός ΟΚΠΑΠΑ

Σκοπός του νομικού προσώπου είναι:

Α) Η φροντίδα βρεφών και νηπίων

    Η καθημερινή φύλαξη, φροντίδα, ημερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση & ψυχαγωγία νηπίων & βρεφών των εργαζόμενων γονέων ή γονέων με άλλα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου Αν. Μάνης

    Η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών

    Η μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον στο σχολικό

    Η προστασία & υποστήριξη ηλικιωμένων

    Η εφαρμογή προγραμμάτων εξωιδρυματικής προστασίας υπερηλίκων &ειδικότερα

  • Η παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα του Δήμου Αν. Μάνης
  • Η πρόληψη ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

    Η μέριμνα, υποστήριξη & φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων

    Η Οργάνωση, διαχείριση & Λειτουργία Κέντρου Προαγωγής Υγείας

    Η ίδρυση & Λειτουργία Κέντρων Νέας Γενιάς

    Η ανάπτυξη εθελοντικού κινήματος

    Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους, Πανεπιστημιακούς  Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Φορείς Κοινής Ωφελείας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.

    Η ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Δικτύου Υγειών Πόλεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

    Η Δημιουργία Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας Βοήθεια στο Σπίτι

    Η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής & ιατρικής υποστήριξης

    Η εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας & υποστήριξης διαφόρων ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου ή και μεμονωμένων ατόμων.

Β) Παιδεία

    Δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης των νέων στη χρήση Η/Υ

    Η Ίδρυση & Λειτουργία Βιβλιοθηκών

    Η Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

    Η Ίδρυση & Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής

    Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού & Περιφερειακού Σχεδιασμού

Γ) Αθλητισμός

    Η διοργάνωση περιοδικών & ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων για τη συμμετοχή των νέων & γενικότερα των κατοίκων της περιοχής

    Η Οργάνωση & Λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων

    Λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών

    Η Συνεργασία με Αθλητικά Σωματεία του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής

    Το ΝΠΔΔ μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς του.

27/07/2017

Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2733360349-8

24/01/2012