ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 24ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 23/9/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 398/13-9-2021
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 24 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

24/09/2021