ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

03/09/2020

Ενημέρωση

 

Στον κύκλο της ενημέρωσης για τον δήμο Αν. Μάνης παρουσιάζουμε στο χώρο αυτό ειδική θεματογραφία που αφορά στα δελτία τύπου, ειδήσεις και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις. Σκοπός της προσπάθειάς μας είναι κυρίως η ενημέρωση των πολιτών και του κοινού, για τις δράσεις τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό την πολιτιστική, οικολογική και τουριστική ανάδειξη του δήμου μας.

 

Υπευνθυμίζουμε ότι η νέα πύλη είναι υπό κατασκευή και διαμορφώνεται καθημερινά.

14/03/2011