Διακήρυξη διαγωνισμού για την παραχώρηση θέσεων αιγιαλού - παραλίας 2022

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης προκηρύσσει  φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση θέσεων αιγιαλού - παραλίας....

20/04/2022

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

01/06/2021