Διακήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης Κυλικείου Σχολικής Κοινότητας 1ο Γυμνάσιου Γυθείου

Το ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Β'/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ανατολικής Μάνης»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας 1ο Γυμνασίου Γυθείου
Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχείο Αν. Μάνης στις 15 Σεπτέμβριου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από το ΝΠΔΔ) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας 1ο Γυμνασίου Γυθείου

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημαρχείο Αν. Μάνης στις 15 Σεπτέμβριου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. (η οποία ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από το ΝΠΔΔ) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

14/08/2014