Διακήρυξη ηλεκτρονικής δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού 2024-2025

Διακήρυξη δημοπρασίας της αναπληρωτρίας προϊστάμενης της κτηματικής υπηρεσίας Λακωνίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παράλιας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμου Ανατολικής Μάνης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου της ΠΕ Λακωνίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5092/2024 (Α’ 33) «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 57878 ΕΞ 2024/22-04-2024 (ΦΕΚ 2419/Β/2023) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.58972 ΕΞ 2024/23-04-2024 (ΦΕΚ 2425/Β/23-04-2024) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ.46068 ΕΞ2024/29-03-2024 (ΑΔΑ:61Υ4Η-09Φ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 5092/2024, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.58245 ΕΞ2024/22-04-2024 (ΑΔΑ:ΨΟΕ9Η-ΘΘΧ) απόφαση του ιδίου οργάνου, σύμφωνα με τις οποίες ορίζονται τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για απλή χρήση κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας.

5. Τις διατάξεις του π.δ. Π.Δ. 142/2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών” (181 Α΄).

Διακηρύσσει ότι:

1) Την 21η του μηνός Μαΐου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. έως 9: 30 π.μ. θα εκκινήσει με ώρα έναρξης 9:00 π.μ. και θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λακωνίας (Δήμος Ανατολικής Μάνης), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο:

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη

08/05/2024