ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ (B΄ Ζώνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΩΡΟΥ  ΣΤΗ  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΛΙΜΕΝΑ ΓΥΘΕΙΟΥ (B΄ Ζώνη),   ΕΚΤΑΣΗΣ  40 τ.μ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

12/05/2020