ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ ΣΜΥΝΟΥΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΒΡΥΣΗΣ ΣΜΥΝΟΥΣ

01/09/2020