10η Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

 

Γύθειο,  27 Ιουλίου 2020

 

                           Αριθ. Πρωτ.:351

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Δημήτριο Ριφουνά

κ. Χαρίλαο   Τζαννετάκο

κ. Κυριάκο   Παντελεάκο

κ. Χριστίνα  Ρογκάκου

κ. Σωτήριο  Πουλικόγιαννη

κ. Ειρήνη    Μαμάκου

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 31η Ιουλίου έτους 2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του  υπ΄αριθμ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ΄ αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 

  1. « Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Παιδικών Σταθμών».

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Λεωνίδας Πουλικάκος

 

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

27/07/2020