ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 28ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 26/10/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 487/22-10-2021
Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)
Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)
ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 28 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 28ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

27/10/2021