9η Πρόσκληση ΔΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΚΠΑΠΑ

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 14η Ιουλίου έτους 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του  υπ΄αριθμ.:18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της υπ΄ αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

 1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής των εργασιών με  τίτλο: Συμβουλευτική Υποστήριξη για τη συλλογή δικαιολογητικών και στοιχείων και την κατάθεση φακέλου, για την Άδεια Λειτουργίας ΚΔΑΠ στο πλαίσιο συμμετοχής στη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε.   

 

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 Λεωνίδας Πουλικάκος

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την Πρόσκληση

 

10/07/2020