Πίνακας Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 4ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 2/3/2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 76/25-2-2021

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε  (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 4 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

Αρχεία

02/03/2021