ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 19ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 29/12/2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Πρόσκληση 624/23-12-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 19ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ  αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

29/12/2020