Ξεκινούν οι αιτήσεις στην ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Ξεκινούν από σήμερα  Τετάρτη, 5/8/2015,  οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων - γυναικών και ανδρών - για τους παιδικούς σταθμούς Γυθείου και Αρεόπολης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

Ωφελούμενες/οι είναι:

-          Οι μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών

-          Τα άτομα (άνδρες και γυναίκες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών

-          Τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Και

-          Εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα ή

-          Συμμετέχουν σε ενεργές πολιτικές απασχόλησης

-          Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ, ή να έχουν λάβει ή να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά το τελευταίο 24μηνο

Και

-          Έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς ή αλλοδαποί/ές που διαμένουν μόνιμα στη χώρα.

-          Έχουν οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις 27.000 για 2 παιδιά, 30.000 ευρώ για 3 παιδιά, 33.000 ευρώ για 4 παιδιά και 36.000 ευρώ για πάνω από 5 παιδιά. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ.

Για παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένα κατά το μήνα εγγραφής (1-30/09/2015) μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). 

 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στην ΕΕΤΑΑ: α) Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα, β) Αλεξ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, 41222 Λάρισα και γ) Τσιμισκή 27, 54624 Θεσσαλονίκη από 5/8/2015 έως 18/8/2015.


Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr. 


Λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο στην ΕΕΤΑΑ με 10 γραμμές στο 210-5214600 ή 2131320600 για να απαντήσει στις απορίες  των μητέρων σχετικά με τις αιτήσεις τους. 


ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2733360312

05/08/2015