ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της10ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Παιδικών Σταθμών

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε εδώ το περιεχόμενο του Πίνακα Θεμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/07/2020