ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδρίαση της 21/7/2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

Πρόσκληση 263/16-7-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

28/07/2021