ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Συνεδρίαση της 18/6/2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00

Πρόσκληση 188/9-6-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 15 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ τον Πίνακα Θεμάτων

28/06/2021