20η Πρόσκληση ΔΣ. ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αλλαγή ώρας)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(αλλαγή ώρας)

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την  29η  Δεκεμβρίου έτους 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του   αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

28/12/2020