ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ 

Γύθειο,    6 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 310

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

      κ. Κολοκοτρώνη Αικατερίνη

      κ. Ελένη Δρακουλάκου

      κ. Πατσάκο Πέτρο

      κ. Χαρίλαο Τζανετάκο

      κ. Φίλιππο Καλογερόγιαννη

      κ. Πουλικόγιαννη Σωτήριο

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου   που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την 10η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα  14:00 για τη συζήτηση, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
  2. Διάθεση πίστωσης για την αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσης  έτους  2015

 

  Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

                                                                  Νικόλαος Λεβεντζώνης

 

 

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

06/11/2017