ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 26ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 7/10/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 415/30-9-2021
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 26 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 26ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

13/10/2021