ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της14ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 2/11/2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση 554/29-10-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 Θεμάτων ημερησίας διάταξης της14ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε  εδώ  τον Πίνακα Θεμάτων

 


 

 

Αρχεία

03/11/2020