ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 18/1/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση 3/13-1-2021

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε  εδώ  αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

19/01/2021