Πίνακας Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 2ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 15/2/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 60/10-2-2021

Παρόντες Δ.Σ.: πέντε  (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 2 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ ολόκληρο τον Πίνακα Θεμάτων


 


16/02/2021