ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 20ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 10/8/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 348/5-8-2021
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 20ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε  εδώ  αναλυτικά τον πίνακα Θεμάτων του Ν.Π.

11/08/2021