ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ "ΚΑΨΑΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Δ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ "ΚΑΨΑΛΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ"

12/03/2020