ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεδρίαση της 30/8/2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 377/25-8-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 22 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τον 22ο Πίνακα Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ


 

07/09/2021