ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 21ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της  21ης Ειδικής  Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

09/01/2018