ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 8/12/2020  ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:30

Πρόσκληση 609/4-12-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 17ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά τον Πίνακα

Αρχεία

08/12/2020