ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 21ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 16/8/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Πρόσκληση 353/11-8-2021
Παρόντες Δ.Σ.: πέντε (5)
Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 21 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Διαβάστε αναλυτικά τον 21ο Πίνακα Θεμάτων του ΝΠ.

16/08/2021