ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 19/10/2020  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00

Πρόσκληση 518/13-10-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (5)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της13ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ αναλυτικά ολόκληρο των Πίνακα Θεμάτων της Συνεδρίασης

21/10/2020