ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης Συνεδρίασης 2020 του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 6ης  Συνεδρίασης 2020  του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

19/03/2020