ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 28/12/2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Πρόσκληση 622/21-12-2020

Παρόντες Δ.Σ.: τέσσερις  (4)

Απόντες Δ.Σ. : τρεις (3)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

Διαβάστε  εδώ αναλυτικά τον Πίνακα Θεμάτων

28/12/2020