ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 29ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 9/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Πρόσκληση 526/5-11-2021
Παρόντες Δ.Σ.: έξι (6)
Απόντες Δ.Σ. : ένας (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 29 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Αναλυτικά ο 29ος Πίνακας Θεμάτων του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

11/11/2021