ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

Συνεδρίαση της 2/8/2021  ημέρα Δευτέρτα και ώρα 10:00

Πρόσκληση 318/28-7-2021

Παρόντες Δ.Σ.:  πέντε (5)

Απόντες Δ.Σ. : δύο (2)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 18 ης Συνεδρίασης δια περιφοράς του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

Διαβάστε εδώ τον Πίνακα Θεμάτων

 

02/08/2021