ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

 

 

06/03/2020