ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης Συνεδρίασης (κατεπείγουσας) του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της  1ης  Συνεδρίασης (κατεπείγουσας) του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

26/01/2018