ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1 2022 (Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων )

Ορισμός Τριμελούς  Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν  -  για  πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Ανατολικής Μάνης το οποίο λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, για την  ΣΟΧ 2/2021 και με αριθμ  Πρωτ 598/2021 .

 

 

 

Αναλυτικά η Απόφαση Προέδρου η 1/2022 του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

19/01/2022