ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης Συνεδρίασης 2020 του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΙΝΑΚΑΣ Θεμάτων ημερησίας διάταξης της 1ης  Συνεδρίασης 2020  του Δ.Σ. Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ανατολικής Μάνης

11/02/2020