ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΘΕΟΥ" ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ "ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΘΕΟΥ" ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕΛΙΝΙΤΣΑ ΓΥΘΕΙΟΥ

13/03/2020