16η Πρόσκληση ΔΣ. ΝΠ ΟΚΠΑΠΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Σας προσκαλούμε  να συμμετέχετε σε δια ζώσης Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. επί της οδού Βασ. Παύλου στο Γύθειο, την  8η  Δεκεμβρίου έτους 2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 & 75/Α/30-3-2020 ) του   αριθμ 40/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-ΤΟΨ) εγκυκλίου του  ΥΠ. ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

1.  Έγκριση Απολογισμού- Ισολογισμού Οικ.Έτους 2018

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση

Αρχεία

04/12/2020